Hidroizolacije

slide_hidroizolacija

 

Rubit 150/100

rubit_150
Podložne hidroizolacijske trake za krovove

Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 20; Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 333;  Površinska masa uloška (g/m2) : 333; Prekidna slika trake uzdužno (N) : min. 240;  Prekidna slika trake poprečno (N) : min. 140; Istezljivost trake (%/min.) : min. 2
Postojanost na hladnoću (C) : 0;  Postojanost na visoke temperture (C) : 70

 

Rubitrax 150/100

rubitrax_150
Podložne hidroizolacijske trake za krovove

Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 10;  Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 500;  Površinska masa uloška (g/m2) : 333;  Prekidna slika trake uzdužno (N) : min. 250;  Prekidna slika trake poprečno (N) : min. 150; Istezljivost trake (%/min.) : min. 2
Postojanost na hladnoću (C) : 0; Postojanost na visoke temperture (C) : 70

 

Voalplast V-3

voalplast_v3Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

 

Voalplast V-4

voalplast_v4

Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

 

Bitufix GVZ-4

Bitufix_GV_5Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

 

Bitufix GVZ-5

Bitufix_GV_5Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

Bitufix GV+TEX

Bitufix GV_TEXHidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

 

Bituval V-3N

bituval_v3Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2000
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=200

Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

 

Bituval V-4N

bituval_v3Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 /Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2800
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

 

Bituval GV-4

bituval_v4Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2800
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 200
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=900
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=800
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

Bitufix V-3

Bitufix_al3Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2000
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

 

Bitufix V-4


bitufix_vz4
Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=350
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=250
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

 

Bitufix GV-4

Bitufix_GV_4Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 200
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

Bitufix GV-5

Bitufix_GV_5Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 7,5
Debljina (mm) : min. 4.5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

 

Flex Bitufix V-4

flex_bitufix_v4Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=350
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=250
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C) : 90

Flex Bitufix GV-4

flex_bitufix_z4Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C) : 90

 

Flex Bitufix GV-5

flex_bitufix_z4Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Širina (m) : 1.0 / Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna slika trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna slika trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C)