Ytong proizvodi

slide_ytong

 

blok
YTONG je građevinski materijal od porobetona i podrazumijeva asortiman elemenata za zidanje različitih dimenzija. Materijal odlikuju razne karakteristike kao što su – vrhunska toplinska izolacija, iznimna nosivost, požarna otpornost, protupotresnost te višenamjenska upotreba. YTONG je jednostavan za obradu te omogućuje veoma brzu gradnju. Objekti građeni YTONG-om su trajni, sigurni i zdravi.

 

 

Ytong Termoblok

termoblok-blue
YTONG je građevinski materijal od porobetona i podrazumijeva asortiman elemenata za zidanje različitih dimenzija. Materijal odlikuju razne karakteristike kao što su – vrhunska toplinska izolacija, iznimna nosivost, požarna otpornost, protupotresnost te višenamjenska upotreba. YTONG je jednostavan za obradu te omogućuje veoma brzu gradnju. Objekti građeni YTONG-om su trajni, sigurni i zdravi.

 

 

Ytong zidni blokovi

zidni_blok
Ytong zidni blokovi upotrebljavaju se za zidanje nosivih unutrašnjih i vanjskih, te ispunskih vanjskih zidova za razne građevine. Idealni su za rekonstrukcije i nadogradnje postojećih građevina, lagani su pa manje opterećuju konstrukciju. Za manje građevine s manjim opterećenjima upotrebljavaju se zidni blokovi čvrstoće 2,5/0,35, a kod viših građevina upotrebljavaju se za donje etaže zidni blokovi veće čvrstoće, odnosno 4,0/0,50. 

 

 

Ytong zidne ploče

zidne_ploce
Ytong zidne ploče upotrebljavaju se za zidanje unutrašnjih nenosivih pregradnih zidova. Zbog male težine, brze i čiste gradnje te lake obradivosti, nezamjenjive su kod novogradnje, kao i kod adaptacija postojećih stambenih i drugih građevina.

 

 

 

Ytong ploče za oblaganje

ploce_za_oblaganje_
Zbog male debljine, a velike površine, Ytong ploče su idealne za završne radove u interijerima građevina, prije svega kod oblaganja kupaonskih kada, tuš kabina, kamina te za zatvaranja ili obzidavanja instalacijskih kanala i otvora.

 

 

 

Ytong protupotresni blok

protupotresni640
Ytong protupotresni zidni blokovi upotrebljavaju se za izradu vertikalnih protupotresnih AB serklaža na uglovima vanjskih zidova te kod spojeva vanjskih zidova s unutrašnjim nosivim zidovima.

 

 

 

Ytong U elementi

U_element
Ytong “U” elementi upotrebljavaju se za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža, nadvoja i greda.  Oni su trostrana oplata i toplinska zaštita.

 

 

 

Ytong L elementi

L_element
“L” elementi koriste se za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža. Oni su dvostrana oplata i toplinska zaštita.

 

 

 

 

Ytong stropni blok

Ytong_stropni_blok
Ytong strop upotrebljava se za izradu međukatnih i krovnih konstrukcija, konzola, vijenaca i stubišta. Mogućnost rekonstrukcija starog drvenog grednika bez radova u donjem prostoru.
Nezamijenjiv je kod nadogradnje, rekonstrukcije i renovacije objekata.

 

 

 

Ytong tankoslojni mort

tankoslojni_mort-2012
Upotrebljava se za zidanje Ytong građevinskim elementima te je posebno prilagođen strukturi Ytong materijala. Jedini je tankoslojni mort koji po svemu odgovara gradnji Ytong elementima.

 

 

 

Ytong Dryfix

dryfix
Ytong Dryfix je jednokomponentno poliuretansko ljepilo za zidanje nenosivih unutrašnjih pregradnih zidova od Ytong porastog betona. 
Ytong Dryfix stvrdnjava se u dodiru s vlagom, a smije se koristiti samo za lijepljenje Ytong zidnih ploča, Ytong ploča i ostalih elemenata Ytong sustava tanjih dimenzija