Ogradna vrata

Uz ogradu se izrađuju i dvokrilna kolna vrata, kao i jednokrilna pješačka vrata.

PJEŠAČKA OGRADNA VRATA
1000 / 1200 mm
1000 / 1400 mm

KOLNA OGRADNA VRATA
4000 / 1200 mm
4000 / 1400 mm