TITANIA

£22.00

TITANIA je crijep za krovove malih nagiba dim. (324 x 515). Velikim kliznim pomakom kod letvanja i svojim svojstvima crijep TITANIA dostojan je svog imena.

Prosječni utrošak iznosi 9,0 – 10,1 kom/m² i radi se o izrazito ekonomičnom i lako obradivom crijepu. Zbog područja kliznog letvanja od 44 mm ovaj se crijep se vrlo lako uklapa u postojeće i zato je odličan izbor kod obnove starih krovova.

Njegova tehnička kvaliteta i funkcionalnost također su na visokoj razini, u skladu s veličinom formata. Njegovi utori jamstvo su da će krov biti otporan na sve oblike padalina kao i na djelovanje vjetra, a uz odgovarajuću krovnu konstrukciju mogući su i nagibi krova od 10 stupnjeva.

  • Bitno svojstvo: fleksibilnost
  • Klasični valoviti oblik
  • Mogućnost kliznog letvanja od 44 mm, velika fleksibilnost.
  • Zahvaljujući velikom formatu utjelovljuje ekonomično rješenje (9 kom/m²)
  • Brza i jednostavna izvedba
  • Već od 10°nagiba krova
  • Na raspolaganju je široki izbor glinene krovne opreme
Category: