YTONG Bijeli strop

Što je Ytong strop?

Ytong strop je polumontažni sustav za izradu međukatnih, krovnih, stubišnih konstrukcija, konzola i vijenaca.

Prednosti Ytong stropa:

 • Lagana, a izuzetno nosiva konstrukcija
 • Mala težina konstrukcije: masa od 150 do 175 kg/m2
 • Izvodi se bez tlačne ploče
 • Jednostavno za ugradnju – mali utrošak betona
 • Konstrukcija s minimalno podupiranja
 • Mogućnost izrade površina neobičnih i specifičnih oblika
 • Gredice se proizvode “po mjeri”, prilagođene konkretnom projektu
 • Koristi se već nakon 24 sata od trenutka betoniranja gredica
 • Nosiva konstrukcija s najboljom toplinskom izolacijom
 • Vrhunska otpornost na požar i potres
 • Ugodna mikroklima u prostoru postignuta odličnom paropropustnošću
 • Otpornost na nametnike [crvotočine, gljivice, insekte i sl.]

Prikaz konstrukcije Ytong stropa

Ytong strop:

 • izvodi se bez tlačne ploče
 • objedinjuje sva dobra svojstva čeličnih, betonskih i drvenih konstrukcija
 • odlikuje ga izvrsna toplinska izolacija, otpornost na požar, potres i atmosferske utjecaje
 • zbog svoje izvrsne toplinske izolacije odličan je izbor za gradnju pasivnih i niskoenergetskih građevina

Elementi Ytong stropa

Gredica
Gredica je predgotovljeni dio iz kojeg u postupku betoniranja konstrukcije nastaje glavno nosivo rebro. Gredica se sastoji od: glavnog kostura (rešetkastog) nosača, dodatne armature gornjeg i donjeg pojasa (prema čemu se razlikuju različiti tipovi) te izbetonirane donje pojasnice na koju se prilikom montaže oslanjaju stropni Ytong blokovi i ležajnice. Može se izvoditi s jednostrukim ili dvostrukim izmaknutim nosačem.

Ytong stropni blok
Ytong stropni blok od lakog betona (porobetona) mase oko 500 kg/m3 postavlja se između gredica te služi kao skela za hodanje, a nakon zalijevanja rebara i premaza tankoslojnim mortom sastavni je dio konačne konstrukcije. Takav pojedini blok može izdržati opterećenje i do 1 tone. Poprečnim i uzdužnim piljenjem dimenzije bloka se lagano mogu prilagoditi i manjim razmacima gredica te udovoljiti raznim oblicima.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-.png

Ležajnica
Ležajnica služi kao oplata poprečnog rebra. Obično se postavlja svaka 4-5 bloka. Za funkciju poprečnog rebra u pravilu se dodaje u donju i gornju zonu rebrasta armatura 8 mm.

Ytong stropni blok “sa zubom”
Kao oplata poprečnog rebra može se koristiti i Ytong stropni btok “sa zubom”. Postavlja se nakon 3 Ytong stropna bloka. Lagano se pili i obrađuje.

Izrada Ytong stropa

Upute za ugradnju

1. Postavljanje gredica
Osnovu Ytong stropa čini Ytong stropni blok dimenzija l=62,5; d=25; h=15 ili 20 cm. Slaganje Ytong stropa započinje postavom gredica na osni razmak 68 cm koji određuje dužina Ytong stropnog bloka. Za veće raspone i opterećenja konstrukcija se može izvesti s udvostručenim gredicama. U tom stučaju osni razmak iznosi 77 cm.

This image has an empty alt attribute; its file name is 51-1.png

2. Postavljanje blokova
Prostor između gredica ispunjava Ytong stropni blok. Blokovi se mogu postavljati s gornje i donje strane konstrukcije. Prilikom postavljanja bloka smijemo koristiti gumeni čekić.
Važno je za napomenuti kako se Ytong stropni blok vrlo lako pili. Ležajnicu postavljamo u pravilu svaka 4 do 5 bloka.
Umjesto ležajnice možemo postaviti Ytong stropni blok “sa zubom”. Njega u pravilu postavljamo nakon 3 “obična” stropna bloka.

This image has an empty alt attribute; its file name is 51-2-1.png

3. lzrada nadvišenja
Gredice Ytong stropa se podupire na ramaku od 2,0m ukoliko su izvedene s jednostrukim rešetkastim nosačem ili na 3,0 ukoliko su izvedene s dvostrukim nosačem.
Nadvišenja je potrebno izvesti prema specifikaciji:
> za raspone od 2,0 m nadvišenje treba iznositi cca 0,5 cm
> za raspone od 3,0 m do 4,0 m nadvišenje treba iznositi cca 1,0 cm
> za raspone od 4,0 m do 5,0 m nadvišenje treba iznositi cca 2,0 cm
> za raspone od 5,0 m do 6,0 m nadvišenje treba iznositi cca 2,5 cm

This image has an empty alt attribute; its file name is 52-1.png

4. Armiranje poprečnih rebara
Poprečno rebro oformljeno postavljanjem ležajnice ili stropnog bloka “sa zubom” potrebno je uzdužno armirati. Donja šipka se postavlja neposredno iznad betonskog tijela ležajnice, a gornja šipka ispod armature gornje zone gredice, pri čemu se šipka vezuje žicom za tu armaturu. Šipke se nastavljaju preklapanjem od 50 cm.

This image has an empty alt attribute; its file name is 52-2-1.png

5. Ugradnja betona
Ugradnja betona mora postići osnovni cilj da dobro popuni prostore oko armature zbog njene zaštite. Stoga je najbolje proizvesti sitno-zrnati beton u volumnom omjeru 2,5 dijela pijeska frakcije 0-4 mm (pijesak za zidanje) i jednog dijela cementa. Količina cementa je približno 450 kg/m3 betona. Projektirani razred tlačne čvrstoće takvog sitnozrnatog betona iznosi C20/25 N/mm2. Količina vode mora biti tolika da se beton sam raspoređuje kad se izlije u kanale Ytong stropa (tekuća konzistencija). Takav malo veći vodocementni faktor (omjer vode i cementa) ne treba zabrinjavati jer lakobetonski stropni blok vrto brzo “popije” prekomjernu količinu vode. Na kosim plohama treba biti pažljiv i nešto smanjiti količinu vode kako se beton ne bi izlijevao iz nagnutih kanala Ytong stropa. Poravnavanje sitnozrnatog betona u kanalima vršiti tek nakon što stropni blok upije višak vode u betonu, cca pola (1/2) sata nakon izlijevanja.

This image has an empty alt attribute; its file name is 6.1-1.png

6. Ytong tankoslojni mort
Ytong tankoslojni mort je važan sastavni dio Ytong stropa. Postavlja ga se najranije jedan sat nakon ugradnje betona. Mort se načini rijetkim, kao mješavina Ytong morta, cementa i vode. Dodatak cementa se kreće oko 30%. Mješavina mora biti rijetka toliko da se sama razlijeva po površini. Nanosi ga se slobodnim izlijevanjem u debljini maksimalno 1 mm. Po površini ga se predlaže razvući metlom. Kada se radi o krovnoj konstrukciji tada ga se može blago poravnati gleterom. Jedna od osnovnih funkcija tankostojnog morta je popunjavanje spojeva među blokovima.

7. Žbuka
Žbuka na Ytong stropu izvodi se kao i na svakom drugom Ytong zidu. Neposredno prije postavljanja žbuke, podgled je potrebno dobro natopiti vodom. Dovoljna je jednoslojna vapneno gipsana žbuka, debljine 8-10 mm. Nanosi se strojno ili ručno. Zbog uklještenja blokova gredicama i poprečnim rebrima nema opasnosti od pucanja žbuke na dodirima dvaju različitih materijala. U prvih tri do četiri tjedna na žbuci se primjećuje razlika u boji zbog različite brzine sušenja.

Primjeri Ytong stropa u praksi

YTONG STROP – INTERPOLACIJA

Često se  investitori i projektanti susreću sa potrebama interpolacije čvrste nosive konstrukcije radi smanjenja visina postojećih prostorija,  dobivanja  dodatnih kvadrata prostora u obliku galerija u poslovnim objektima i pod sljemenima kosih krovišta, ili radi izrade instalacijskih podova i kanala. Interpolacije  stropova, galerija,  stubišnih podesta i sl. zahtijevaju  laganu konstrukciju  koja će se jednostavno montirati a  biti dovoljno čvrsta i sigurna da može preuzeti zahtijevana stambena opterećenja.  YTONG strop zbog svoje male težine jednostavne i brze izrade te mogućnosti upotrebe već nakon 24 sata, gotovo je nezaobilazni materijal pri takvim radovima. U kombinaciji sa čeličnom nosivom konstrukcijom ne postoji projektni zadatak koji nije rješiv.

YTONG STROP – KROVNA KONSTRUKCIJA

YTONG strop kao krovna konstrukcija pokazuje sve pozitivne karakteristike ovog sustava. Mala težina, odlične toplinske karakteristike, velika otpornost na potres i požar,  otpornost na nametnike (crvotočine, gljivice, bakterije i sl.), glavne su značajke koje ne objedinjuje niti jedna druga poznata krovna konstrukcija.

Velike mogućnosti izvođenja različitih ploha, izvođenje napusta bez podupiranja, postavljanje elemenata na velikim visinama bez kompliciranih skela, olakšavaju  investitorima i projektantima realizacije svih njihovih ideja.

YTONG STROP – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

Kao i sve druge poznate sitnorebraste polumontažne konstrukcije,  YTONG strop se naravno ugrađuje i kao klasična međukatna konstrukcija, između stambenih etaža, prema podrumima ili prema tavanima.   Svi dodatni zahtjevi na konstrukciju u pogledu, zvučne, toplinske izolacije ili otpornosti na požar lagano se rješavaju dodatnim slojevima sa gornje ili sa donje strane konstrukcije.  Sve gredice se izvode “na mjeru” pa je zato na gradilištu puno manje otpadnog materijala,  a u samoj proizvodnji moguće je riješiti sve zahtjeve projektanata i investitora. Kod YTONG stropa nije potrebno izvoditi  tlačnu ploču, pa su zato  u pogledu toplinskih mostova puno kvalitetnije riješeni svi balkoni, konzolni napusti i sl.  

Osim navedenih prednosti ove konstrukcije važno je napomenuti  da je kombinacijom debljina YTONG ploča 5, 7,5, 10, 12,5 i 15mm, otvorena mogućnost  projektantima  izvođenja tzv. povišenih Ytong stropova, kojima se mogu savladati i puno veći rasponi od onih standardnih za klasičnu zidanu gradnju (7,8 i 9m).

YTONG strop se u proizvodnom pogonu ili na gradilištu može pripremiti kao sustav laganih montažnih ploča, čija  se ugradnja na gradilištu može izvesti kamionskim kranovima ili dizalicama.  Na taj se način znatno smanjuje vrijeme ugradnje što u posebnim slučajevima može biti važan i odlučujući faktor pri odabiru konstrukcije.

YTONG STROP – REKONSTRUKCIJE, DOGRADNJE I NADOGRADNJE

Osnovna ideja kod svih rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja je izvesti nosivu konstrukciju sposobnu preuzeti sva očekivana opterećenja a da je uz to relativno male mase, kako se dodatno ne bi opteretili postojeći nosivi elementi, grede, zidovi, stupovi, temelji i sl.

YTONG strop sa malom masom od samo 150kg/m2,  ujedno je i kruta ploča u svojoj ravnini sposobna prenijeti sva vertikalna ili horizontalna opterećenja. Uz pravilno izvedene detalje oslanjanja na glavne nosive ali i na poprečne zidove, postojeći objekt biti će u konačnici seizmički stabilniji i otporniji.

Ukoliko je takva rekonstrukcija izvedena na način da se zatečena tehnička svojstva vezana uz mehaničku otpornost stabilnost ne mijenjaju do uključivo 10%, smatra se da rekonstrukcija nema bitan utjecaj na tehnička svojstva postojeće konstrukcije (Tehnički propis za zidane konstrukcije NN 01/07 čl.11).

SITNOREBRASTI POLUMONTAŽNI YTONG STROP

1. POVIJEST KONSTRUKCIJE

Ranih 90-ih godina prošlog stoljeća u Češkoj tvrtka Hebel počela je proizvoditi sustav polumontažnog sitnorebrastog stropa pod imenom „Poring“. Konstrukcija se sastojala od nosivih gredica i porobetonske stropne ispune, poprečna rebra izvodila su se “u oplati” a postojale su opcije izrade sa i bez “tlačne ploče”.

Za razvoj konstrukcije u Hrvatskoj zaslužan je prof. Ante Mihanović iz Splita. Pod imenom “Bijeli strop” konstrukcija se masovno počela prodavati 1997g.  Stropni blok se u početku proizvodio u YTONG-ovoj tvornici u Puli.

Konstrukcija je 2000.g. ispitivana na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a na osnovu tih ispitivanja izdan je Certifikat o ispravnosti. Tvrtka YTONG Porobeton d.o.o. 2012g. preuzima proizvodnju i prodaju konstrukcije pod svoje okrilje, u cilju njezinog daljeg napretka i poboljšanja. Izrađen je Tipski projekt i pokrenut je postupak izdavanja Potvrde o sukladnosti proizvoda kako bi se konstrukcija mogla prodavati kao konfekcijski proizvod na skladištima.

Ispitivanje konstrukcije na Građevinskom fakultetu u Zagrebu

2. TEHNIČKI OPIS KONSTRUKCIJE

2. 1. ELEMENTI YTONG STROPA

YTONG STROP sastoji se od slijedećih predgotovljenih dijelova: gredica, ležajnica, YTONG stropnih blokova, armature poprečnog rebra (ø8-B500), sitnozrnatog betona i YTONG tankoslojnog morta. U konstrukciju se još ugrađuje dodatna armatura na mjestima spoja stropa sa serklažima, vijencima, stupovima i ostalim nosačima.

Ytong strop

2.1.1. Gredica

Gredica je predgotovljeni dio iz kojeg u postupku dovršenja konstrukcije betoniranjem nastaje glavno rebro, jednostruko, dvostruko ili niz nosača različite namijene kao što su uvalne, grebene grede i sl. Oslanjanje gredica nalijeganjem trebalo bi biti veće od 5cm.

Gredica se sastoji iz: glavnog kostura “RAN” rešetkastog nosača, dodatne armature gornjeg i donjeg pojasa (prema čemu se razlikuju različiti tipovi) te izbetonirane donje pojasnice, na koju se prilikom montaže oslanjaju stropni porobetonski YTONG blokovi i ležajnice.

2.1.2. Stropni blok

YTONG stropni blok od lakog porobetona zapreminske mase oko 500 kg/m3 (srednje vrijednosti) tlačne čvrstoće 4,0/0,5 (N/mm2/t/m3) prema HRN EN 771-4:2004. postavlja se između gredica te služi kao skela za hodanje, a nakon zalijevanja rebara i premaza tankoslojnim mortom sastavni je dio konačne konstrukcije. Poprečnim i uzdužnim piljenjem, dimenzije bloka  lagano se mogu prilagoditi i manjim razmacima gredica te raznim oblicima udovoljiti svakom zahtjevu konstrukcije.

2.1.3. Ležajnica

Ležajnica služi kao oplata poprečnog rebra. Obično se postavlja nakon 4-5 blokova. Za funkciju poprečnog rebra, u donju i gornju zonu, provlači se rebrasta armatura ø8mm.

2.1.3. Tankoslojni mort

Tankoslojni mort je važan sastavni dio YTONG STROPA. Postavlja ga se najranije jedan sat nakon ugradnje betona. Mort se načini rijetkim, kao mješavina Ytong morta, cementa i vode. Dodatak cementa kreće se oko 50% zimi i nešto manje ljeti. Mješavina mora biti rijetka toliko da se sama razlijeva po površini. Nanosi ga se slobodnim izlijevanjem  u debljini maksimalno 2mm. Po površini ga se predlaže razvući metlom. Kad se radi o krovnoj konstrukciji tada ga se može blago poravnati gleterom. Osnovna funkcija tankoslojnog morta je popunjavanje spojeva među blokovima i zaštita gornje porozne plohe YTONG stropnog bloka

2.2. POPREČNI I UZDUŽNI PRESJECI

Poprečni presjek kroz YTONG stropni blok

Poprečni presjek kroz ležajnice

2.3. TIPOVI GREDICA

Tipovi za jednostruke gredice

Tipovi za dvostruke gredice

3.  UPUTE ZA MONTAŽU STROPNE KONSTRUKCIJE

3.1. Podupiranje i nadvišenje

Gredice “YTONG stropa” se u pravilu podupiru linijski u sredini raspona. Vrlo je važno prije postavljanja provjeriti da li su stropne gredice izvedene sa jednostrukim ili sa dvostrukim-izmaknutim nosačem (slike 4-7). O tome ovisi postavljanje gredica i njihovo podupiranje za vrijeme montaže. Konstrukcija sastavljena od gredica sa jednostrukom rešetkom, podupire se na maksimalnom razmaku 2,0m. dok se gredice izvedene od dvostruke rešetke mogu podupirati rijeđe na razmaku od 3,00m.

Prilikom podupiranja potrebno je izvesti nadvišenje prema specifikaciji:

 • za raspone od 2,0m nadvišenje treba iznositi cca 0,5cm
 • za raspone od 3,0m do 4,0m nadvišenje treba iznositi cca 1,0cm
 • za raspone od 4,0m do 5,0m nadvišenje treba iznositi cca 2,0cm
 • za raspone od 5,0m do 6,0m nadvišenje treba iznositi cca 2,5cm

Radnim poduporama smatraju se one koje su nužne isključivo u fazi montaže. Ponekada dio njih može biti postavljen uz same oslonce ili na krajevima, kako bi se osigurala savršena geometrija. Radne podupore je praktično postaviti nakon što se osnovne gredice rasporede na svoja mjesta. Razmak među njima osigurava se jednim redom blokova ili ležajnica. Praktičnije je to raditi s redom blokova jer oni mogu poslužiti i za hodanje. Ako se podupore postavljaju na prethodno izvedeni Ytong strop, radi eventualnog oslanjanja građevinskog materijala (paleta blokova za zidanje, oslanjanje podupirača gornje etaže i sl.), tada se ispod njih postavlja daska ili drvena gredica, kako bi se oslanjanje odvijalo na više stropnih blokova. Metalni podupirači ili drvene grede obično nose više od 10kN, što znači da mogu nositi cca 9m2  YTONG stropa u fazi montaže.

Podupiranje gredica sa jednostrukim RAN nosače

Postavljanje YTONG  stropa

3.2. Podupiranje spojeva gredica

Podupiranje spojeva gredica međusobno ili gredica i nosača u ploči posebno je osjetljivo mjesto. Ono bitno ovisi o tome jesu li spojevi zavareni ili nisu. Ako spojevi nisu zavareni, tada sporedna gredica svakog spoja mora biti poduprta na mjestu spoja. Ova podupora mora ostati barem sedam dana. Podupiranje spojeva ovisi o konkretnoj situaciji na građevini.

Ako su spojevi zavareni, tada sporednu gredicu nije potrebno podupirati. Trajanje podupiranja također ovisi o konkretnoj situaciji.

3.3. Postavljanje i piljenje blokova

Blokovi se montiraju tako da djelatnik stoji na prethodno postavljenim blokovima. Nikako se ne smije stajati na gredicama ili ležajnicama.

Na jedan blok ne smije stati više od jednog čovjeka. Najispravnije je da se preko postavljenog stropa postave daske po kojima će se hodati.

Ako se iz geometrijskih razloga blok mora suziti sa 25cm na manje, tada mu u tom omjeru opada i nosivost i taj se blok mora izbjegavati pri hodanju.   
Kretanje po složenim stropnim blokovima mora biti mirno, bez poskakivanja. Pri postavljanju bloka, i kasnije, blok se može udarati samo gumenim čekićem. Prijenos većih tereta ili vožnja kolica, mora se odvijati pomoću dasaka koje se postavljaju preko blokova. Priručni materijali za rad, blokovi, mort, svježi beton ne smiju se gomilati na jednom mjestu. Jako oštećene stropne blokove ne smije se uporabiti. Oštećene betonske dijelove gredica ili ležajnica može se zakrpati kvalitetnim cementnim mortom uz dodatak SN veze ili YTONG morta.

Slaganje Ytong stropa

3.4. Postavljanje armature poprečnih rebara

Postavljanje armature poprečnih rebara vrši se nakon postavljanja gredica, ležajnica i blokova. Postavljanje se sastoji od uvlačenja gornje i donje šipke. Donja šipka se postavlja  neposredno iznad betonskog tijela podnice. Gornja šipka se postavlja ispod armature gornje zone gredice pri čemu se šipka vezuje žicom za tu armaturu. Šipke se nastavljaju preklapanjem od cca 50cm.

3.5. Postavljanje armature kontinuiteta ( prema potrebi )

Armaturu kontinuiteta moguće je postaviti prije ugradnje betona, ali je kod jednostrukih gredica preporučljivo da se to izvede utiskivanjem u svježi beton. Ukoliko se armatura postavlja prije betoniranja, otežava se betoniranje pa je poželjno da jedna od njih bude postavljena  s unutarnje strane “R” nosača. Armatura kontinuiteta postavlja se na sva mjesta između gredica ukoliko je to potrebno prema proračunu i planu polaganja. Vrlo je važno prema tome uskladiti visinu svih koševa horizontalnih serklaža kako bi se omogućilo nesmetano utiskivanje!

Ugradnja armature kontinuiteta

3.6. Izrada balkona (konzolnih vijenaca)

Napuste  balkona do 1,0m, uz pridržavanje uputa u nastavku nije potrebno podupirati. U fazi montaže postavljaju se gredice u napustu i prva dva bloka sa vanjske strane, koji služi kao oplata horizontalnog serklaža. Prvi blok naliježe cca 1-2cm na zid i određuje razmak gredica budućeg balkona. Nakon montaže i betoniranja gredica unutar objekta preporučuje se pričekati da beton očvrsne. Kod postavljanja vanjskih blokova obavezno je  postaviti dasku poprijeko na smjer gredica i stajati isključivo na nju. Zavržetak balkona preporučuje se uvijek izvesti sa podnicom i izvedbom rubnog rebra za ukrućenje. Vrlo je važno sa isporučiteljom konstrukcije YTONG strop, uskladiti sve detalje i obavijestiti ga o vrsti planirane ograde, kako bi se konstrukcija statički predvidila za eventualna teška opterećenja (betonske ograde i sl.)

3.7. Izrada i ugradnja sitnozrnatog betona u glavna i poprečna rebra

Ugradnja betona mora postići osnovni cilj, da dobro popuni prostore oko armature zbog njene zaštite. Stoga je najbolje proizvesti sitnozrnati beton u volumnom omjeru 2,5 dijela pijeska frakcije 0-4mm (pijesak za zidanje) i jednog dijela cementa. Količina cementa je približno 450kg/m3 betona. Projektirani razred tlačne čvrstoće takvog sitnozrnatog betona iznosi C20/25 N/mm2. Količina vode mora biti tolika de se beton sam raspoređuje kad se izlije u kanale YTONG stropa (tekuća konzistencija). Takav malo veći vodocementni faktor (omjer vode i cementa) ne treba zabrinjavati jer lakobetonski stropni blok vrlo brzo “popije” prekomjernu količinu vode. Ovaj efekat je poželjan jer dijelom cementno mlijeko prodire u stropni blok i još više širi zaštitni omotač oko armaturnih šipki i stvara bolje veze između elemenata konstrukcije. Na kosim plohama treba biti pažljiv i nešto smanjiti količinu vode kako se beton ne bi izlijevao iz nagnutih kanala YTONG stropa.  Poravnavanje sitnozrnatog betona u kanalima vršiti tek nakon što stropni blok upije višak vode u betonu, cca pola (1/2) sata nakon izlijevanja.

Ugradnja sitnozrnatog betona

3.8.  Izrada i ugradnja tankoslojnog morta

Tankoslojni mort je važan sastavni dio YTONG stropa. Postavlja ga se najranije jedan sat nakon ugradnje betona. Mort se načini rijetkim, kao mješavina Ytong morta, cementa i vode. Dodatak cementa se kreće oko 50% zimi i nešto manje ljeti. Mješavina mora biti rijetka toliko da se sama razlijeva po površini. Nanosi ga se slobodnim izlijevanjem  u debljini maksimalno 1mm. Po površini ga se predlaže razvući metlom. Kad se radi o krovnoj konstrukciji tada ga se može blago poravnati gleterom. Jedna od osnovnih funkcija tankoslojnog morta je popunjavanje spojeva među blokovima.

3.9.  Izrada žbuke na YTONG stropu

Žbuka na YTONG stropu izvodi se kao i na svakom drugom YTONG zidu. Neposredno prije postavljanja žbuke, podgled je potrebno dobro natopiti vodom. Dovoljna je jednoslojna vapneno gipsana žbuka, debljine 810 mm. Nanosi se strojno ili ručno. Zbog uklještenja blokova gredicama i poprečnim rebrima, nema opasnosti od pucanja žbuke na dodirima dvaju različitih materijala. U prvih tri do četiri tjedna na žbuci se primjećuje  razlika u boji zbog različite brzine sušenja.

STUBIŠTE IZVEDENO SUSTAVOM YTONG STROPA

 Istovjetno prednostima YTONG stropa kao međukatne i krovne konstrukcije, stubište se izvodi brzo i jednostavno uz rijetko podupiranje i malo potrebne oplate.  Prilikom postave stubišnih krakova i podesta važno je pridržavati se pojedinih pravila, jer je u protivnom vrlo teško uskladiti geometriju budućeg stubišta. Podupiranja se izvode u pravilu u polovicama raspona gredica. Gazišta se mogu izvoditi piljenjem YTONG blokova ili klasično betoniranjem u oplati za što je iz ploča potrebno ostaviti nastavke od rebraste armature.

KROV

KUĆA NOVALJA

MEĐUKATNA

NAPUSTI

SANACIJA

STUBIŠTE

VIDEO